Логотип компанії Грант Сенс
2024-02-13

ТОП-5 помилок, яких потрібно уникати при написанні заявки на грант

ТОП-5 помилок, яких потрібно уникати при написанні заявки на грант

У сучасному світі, де конкуренція за гранти стає все більшою, важливим є вміння ефективно писати заявки. В рамках отримання мікрогрантів в Україні, багато людей допускають певні помилки, які можуть вплинути на успіх їхніх проектів. Тому, треба уважно враховувати всі важливі моменти та знати, як подати заявку на грант грамотно та ефективно.

Чому багато людей допускають помилки при написанні заявки?

Багато ініціаторів проектів, особливо тих, хто тільки починає свій шлях в грантовому фінансуванні, можуть бути недосвідченими та неуважними у процесі написання заявки. Відсутність досвіду часто призводить до неправильностей у структурі, невірного обґрунтування витрат та недостатньої уваги до вимог грантодавця.

Неясна мета та завдання проекту

Однією з ключових помилок, яка може суттєво знизити шанси на успішне отримання гранту, є недостатня чіткість та конкретність щодо мети та завдань проекту. Цей недолік може виникнути з-за неуважності або непродуманості, і він негативно впливає на переконливість вашої заявки. Нижче представлено детальний аналіз цієї проблеми.

• Недостатня конкретність мети проекту.

Часто заявники вказують загальні та абстрактні мети, такі як "зробити світ кращим" чи "запровадити інноваційні зміни". Такі формулювання не розкривають конкретних напрямків дій та не визначають, яким чином проект буде досягати своєї мети.

• Невизначені завдання та кроки для досягнення мети.

Іноді заявники недостатньо аналізують та не формулюють конкретні завдання та кроки, які потрібно виконати для досягнення мети проекту. В результаті фонди, які надають гранти, можуть не зрозуміти, як саме буде реалізовано запропонований проект.

• Відсутність зв'язку між метою та завданнями.

Іноді в заявках на грант на власну справу може виникати розрив між визначеною метою та реальними завданнями. Завдання можуть бути несистематичними або не спрямованими на досягнення конкретної мети, що збільшує ризик невдачі.

• Непродумана стратегія виконання завдань.

Завдання можуть бути сформульовані правильно, але відсутня стратегія виконання. Це може включати в себе відсутність розгляду можливих перешкод, недооцінку ресурсів або неправильне розподілення завдань між членами команди.

• Відсутність зв'язку з потребами грантодавця.

Заявка може бути добре структурованою, але відсутній зв'язок із стратегією та цілями грантодавця. Це може призвести до відхилення заявки, оскільки грантодавець може не бачити, як саме проект відповідає його місії чи цілям.

Недостатня демонстрація потреб та соціальної важливості проекту

Демонстрація реальних потреб та соціальної важливості проекту є ключовим елементом впевненої та переконливої заявки на грант на відкриття бізнесу. Недоліки у цьому аспекті можуть призвести до невизначеності щодо справжньої соціальної цінності вашого проекту.

• Необґрунтованість важливості та актуальності проблеми.

Заявники часто зосереджуються на описі проекту, не надаючи достатньої уваги важливості та актуальності проблеми, яку вони мають намір вирішити. Це може знизити інтерес грантодавця та викликати сумнів щодо соціальної вагомості вашого проекту.

• Невизначені соціальні користі.

Заявники можуть розкрити соціальні користі свого проекту, не пояснюючи, як він поліпшить якість життя, розвиток громади чи вирішить конкретні проблеми.

• Невідомість цільової аудиторії.

Іноді заявники не чітко ідентифікують свою цільову аудиторію та не розуміють її реальних потреб. Це призводить до відсутності конкретних рекомендацій щодо вирішення проблем, які виникають у цієї аудиторії.

• Відсутність взаємодії з громадою.

Заявники можуть не продемонструвати взаємодію з громадою або недостатньо враховувати їхній голос у формулюванні проекту. Це може призвести до відчуження та втрати підтримки.

• Відсутність стратегії впровадження змін.

Заявники можуть не надати достатньої інформації щодо того, як саме їхній проект впроваджує позитивні зміни. Відсутність чіткого плану може породити сумніви у можливість реалізації соціальної важливості. Аналізуйте потреби вашої цільової аудиторії, надавайте конкретні приклади впливу вашого проекту та враховуйте рекомендації організацій, які надають гранти. Це допоможе вам створити переконливу аргументацію та продемонструвати соціальну важливість вашого проекту, збільшуючи ймовірність отримання гранту.

Відсутність адекватного бюджету

Бюджет є ключовим елементом заявки на грант, і відсутність адекватного та чіткого бізнес плану для гранту може суттєво вплинути на рішення. Нижче розглянуті найпоширеніші проблеми, які виникають у цьому аспекті.

• Недостатня розробка бюджету.

Заявники часто можуть представляти бюджет, який є неповним або недостатньо деталізованим. Наприклад, вони можуть упустити деякі витрати чи неправильно розподілити бюджет між різними складовими проекту.

• Відсутність вивчення ринку та реальних витрат.

Заявники можуть не проводити достатньої попередньої роботи щодо вивчення ринку або конкретних витрат, пов'язаних із здійсненням проекту. Це може призвести до заниження або завищення коштів.

• Відсутність резервного фонду.

Заявники часто забувають включити резервний фонд у бюджет, який може використовуватися для вирішення непередбачених витрат чи змін у проекті.

• Неврахування адміністративних витрат.

Заявники можуть забути врахувати адміністративні витрати, такі як зарплата або витрати на офісне забезпечення, що може значно вплинути на загальну суму.

• Неправильне визначення джерел фінансування.

Заявники можуть недооцінити чи переоцінити потенційні джерела фінансування, що може призвести до виникнення непокритих витрат.

• Відсутність обґрунтування вартості.

Заявники можуть не забезпечити достатньої обґрунтованості вартості послуг чи товарів, що може викликати сумнів щодо реалізації проекту. Уникнення вказаних проблем допоможе вам створити бюджет, який не лише відповідає вимогам грантодавця, а й переконливо відображає фінансову основу та потреби вашого проекту.

Відсутність або недостатнє обгрунтування досвіду та експертизи команди

Досвід та експертиза команди - важливі фактори, які впливають на переконливість заявки на грант. Недостатній рівень обґрунтування може призвести до сумнівів у здатності команди впровадити проект.

• Відсутність деталей про кожного члена команди.

Заявники можуть обмежитися зазначенням загального досвіду команди, не висвітлюючи конкретні досягнення та роль кожного учасника проекту.

• Відсутність відомостей про попередні проекти.

Заявники можуть не вказати на попередні проекти члена команди, що може викликати невизначеність стосовно їхньої експертизи та здатності до виконання проекту.

• Відсутність підтверджень кваліфікацій.

Заявники можуть не представити документальні підтвердження або референси щодо освіти та досвіду членів команди.

• Недостатнє висвітлення ролі кожного члена команди в проекті.

Заявники можуть не докладно визначити, яку саме роль грає кожен учасник команди у впровадженні проекту.

• Невідомість доповнюючих навичок у команди.

Заявники можуть не висвітлити доповнюючі навички, які можуть підсилити колективні зусилля команди.

• Відсутність плану розвитку команди.

Заявники можуть не представити плану для розвитку та підвищення кваліфікацій команди протягом реалізації проекту. Забезпечуючи докладне та переконливе обґрунтування досвіду та експертизи команди, ви створите додаткові уявлення грантодавця про впевненість та здатність вашої команди успішно впроваджувати запропонований проект.

Ігнорування вимог та рекомендацій грантодавця

Ця проблема може виникнути через недостатню увагу до вимог та рекомендацій, наданих грантодавцем. Ігнорування цих аспектів може викликати відхилення заявки на грант.

• Неправильне розуміння вимог грантодавця.

Заявники можуть неправильно розуміти або упускати важливі деталі вимог, що призводить до несумісності з тим, що очікується від проекту.

• Неправильна структура заявки.

Заявники можуть не враховувати рекомендації грантодавця щодо структури та формату заявки.

• Відсутність відповіді на ключові питання грантодавця.

Заявники можуть упустити ключові пункти, на які грантодавець розраховує отримати відповіді у заявці.

• Несумісність з місією грантодавця.

Заявники можуть не враховувати цілей та цінностей грантодавця, що може вплинути на прийняття рішення щодо надання гранту для бізнесу.

• Неправильна кількість документів чи інформації.

Заявники можуть не надавати необхідну кількість документів або інформації, відхиляючись від вимог грантодавця. Пам'ятайте, що точне та відповідне виконання вимог грантодавця є важливою частиною успішного отримання гранту, тому важливо приділити належну увагу цьому аспекту при підготовці заявки.

Як уникнути цих помилок?

Для уникнення цих помилок рекомендується звертатися до досвідчених фахівців з грантового фінансування, які зможуть підказати, як написати бізнес план для отримання гранту та допомогти в інших питаннях. Такі експерти можуть надати консультації з написання заявки, вказати на потенційні недоліки та допомогти оптимізувати ваш проект для кращих шансів на отримання фінансування. Загалом, уникнення цих п'яти помилок та залучення допомоги досвідчених фахівців може суттєво підвищити успішність вашої заявки на грант та допомогти реалізувати ваш проект.

Поділитися

Decorate img
Background

Готові зробити свій перший крок у світ грантів?

Зв'язатися

Наша команда експертів з грантів готова надати вам професійну підтримку на кожному етапі грантового процесу. Реалізуйте свої ідеї та досягайте своїх цілей разом з нами

Зв'язатися

Читайте також

Відгуки клієнтів

Що говорять наші клієнти, які отримали грант

Я рекомендуватиму цю компанію як надійного партнера для підприємців, які шукають професійну підтримку у сфері грантового фінансування. Вони не лише допомогли нам розібратися зі складними вимогами до документації, але й внесли свої рекомендації та вдосконалення. Дякуємо за якісну комунікацію та підтримку на усіх етапах подачі.

Фото клієнта Анатолій Дністрянський

Анатолій Дністрянський

Власник та CEO компанії "Gazik"

Хочемо подякувати “ГрантSense” за допомогу в отриманні грантових коштів на виробничу лінію. Це компанія, яка бере на себе усі виклики та допомогла нам у вирішенні низки складних завдань. Що для нас важливо у цій співпраці - це підтримка на кожному з етапів подачі, влучні поради та комплексний підхід. Ми продовжуємо співпрацю з компанією та зараз працюємо над новою грантовою заявкою. Тож, побажайте нам успіху!

Фото клієнта Андрій Бабула

Андрій Бабула

Співзасновник та CEO компанії "BIONERICA"

Як власник та засновник я шукав фінансування для розвитку свого проекту, звернувся до компанії "ГрантSense" за допомогою в поданні грантової заявки. З перших днів співпраці "ГрантSense" продемонстрували високий рівень професіоналізму. Вони провели глибокий аналіз нашого проекту та потреб, що допомогло нам визначити найбільш відповідні грантові програми. Їх знання та досвід у сфері грантового фінансування були незамінними на кожному етапі підготовки заявки. Команда завжди була на зв'язку, готова відповісти на будь-які запитання та надати додаткову інформацію. Рекомендую!

Фото клієнта Олексій Сідей

Олексій Сідей

Власник агенції інтернет-маркетингу "WEDEX"